Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher. Det innebär att vi förstår våra klienters affärsmässiga utmaningar, samtidigt som vi har den juridiska spetskompetensen att hitta de bästa lösningarna på dessa. Långsiktighet i synen på både klienter, verksamhet och medarbetare är en viktig del av vår kultur. Det innebär att samarbetet med klienter ofta löper över flera decennier.
Vi arbetar brett, både när det gäller typ av uppdrag och geografi. Verksamheten bedrivs genom egna kontor i Sverige, Tyskland, Ryssland, Kina, USA och Bryssel samt i nära samarbete med andra framstående internationella byråer.

För att kunna lotsa våra klienter rätt är det därför viktigt att vi kan erbjuda specialkunskap inom olika områden i kombination med vår spetskompetens inom affärsjuridik. I syfte att upprätthålla och utveckla dessa kunskaper är våra jurister organiserade i verksamhetsgrupper.

Arbetsrätt och pensioner
Bank och finans
Corporate Commercial
Corporate Sustainability & Risk Management
Entreprenadrätt
EU- och konkurrensrätt
Fastighetsrätt
Fonder och investeringar
Företagsbeskattning
Företagsöverlåtelser
Försäkring
Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt
Miljörätt
Rekonstruktion och insolvens
Offentlig upphandling
Publik M&A och aktiemarknad
Tvistlösning

Vår affärsmodell bygger på en laganda, som finns djupt förankrad i vår företagskultur. Långsiktighet i synen på både klienter, verksamhet och medarbetare är en viktig del av vår kultur. Det innebär att samarbetet med klienter ofta löper över flera decennier. Det innebär också att vi ligger i framkanten av utvecklingen av nya tjänster inom juridik.

Mannheimer Swartling
Norrlandsgatan 21
Box 1711
111 87 Stockholm
Tel: +46 8 595 060 00