Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Grunden för god advokatsed finns nedtecknad i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed, som utgör en viktig del av advokaternas etiska ramverk. Den som vill bli advokat ska först genomgå cirka fem års juridisk utbildning och ta en jur. kand.-examen vid universitet. Det krävs […]