Vår huvudsakliga verksamhet består i att biträda klienter inför och under rättegångar. Byråns verksamhet har allt tydligare kommit att profileras inom det straffrättsliga området. Advokatgruppen har erhållit förtroendet att biträda i många stora och uppmärksammade brottmål och har den uttalade inriktningen att bibehålla och stärka positionen som en av de ledande brottmålsbyråerna i landet.
Den huvudsakliga verksamheten består i att biträda klienter inför och under rättegångar, främst i brottmål, men vi åtar oss även uppdrag inom en rad andra rättsområden. Varje klientuppdrag utförs med diskretion och omsorg.

Det är ett oeftergivligt krav att varje klientuppdrag utförs med diskretion och omsorg. Varje klient har ett berättigat anspråk att få sin sak allsidigt och ingående presenterad såväl utom som inför rätta. Det är Advokatgruppens målsättning att våra klienter ska uppleva att deras sak behandlas i enlighet med dessa intentioner.

Advokatgruppen i Stockholm AB
Kommendörsgatan 26
Stockholm

Postadress:
Box 5153
102 44 Stockholm
Telefon: 08-545 850 60