De flesta av oss har utländsk bakgrund vilket ger oss viktiga insikter i hur olika traditioner, normer och kulturer spelar in i människors liv och hur de ibland kan orsaka eller påverka de situationer som uppstår. Samtidigt har det lärt oss hur lika alla vi människor egentligen är innerst inne.
En offentlig notarius publicus hjälper privatpersoner att bevittna, bestyrka och legalisera handlingar, namnunderskrifter och översättningar samt utfärda apostille. En notarius publicus erhåller sitt förordnande av Länsstyrelsen.

Vår notarius publicus kan hjälpa dig med

Fullmakter
Betyg/Intyg
Översättningar
Adoptionshandlingar
Bolagshandlingar
Köpehandlingar
Födelsebevis
Personbevis
Vigselbevis
Äktenskapsskillnad
Apostille

I lagens mening är vi alla jämställda och som individer omfattas vi av personrätten. Det är en samling lagar och regler som bygger på de mänskliga rättigheterna med syfte att skydda enskilda personer. De omfattar varje människas rättigheter och skyldigheter som att fatta egna beslut samt att föra talan mot andra. Alla har vi skadeansvar vilket betyder att om vi gör något som samhället anser olagligt kan vi prövas inför domstol.

Salmi & Partners AB
Drottninggatan 71C
08-673 51 80