Advokaterna på Advokatfirman SSW har alla en bred erfarenhet från de rättsområden där de arbetar. Advokatfirman har därför också kommit att företräda såväl företag som privatpersoner också i flera mycket uppmärksammade mål genom åren. Oavsett vilken typ av juridik det gäller är det alltid människan som står i centrum. Våra advokater betraktar juridiken som ett sätt att lösa problem som uppstår mellan människor. Det är våra advokater som skall använda juridiken som ett redskap för att hjälpa Dig att finna en acceptabel lösning på Dina problem.

Den som är misstänkt för ett brott är ofta i behov av en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen tar tillvara dina intressen och företräder bara dig. Om du har fått en kallelse att du ska infinna dig på förhör hos polisen kan det vara så att du har rätt att ha en offentlig försvarare, en advokat, närvarande.

Våra advokater har stor erfarenhet inom alla typer av brottmål och anlitas ofta som offentliga försvarare. Vår expertis inom bland annat ekobrott gör att våra advokater tillhör Sveriges mest eftertraktade. Advokaterna på Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall har också framgångsrikt agerat som offentliga försvarare i många uppmärksammade brottmål.

Besöksadress:
Fleminggatan 17, 6 tr,
Stockholm

Telefon: 010-155 02 00
Telefax: 08-545 722 60

Postadress:
Box 12704
112 94 STOCKHOLM