Alla som arbetar på byrån har ett genuint intresse och engagemang vad gäller bemötandet av människor i utsatta situationer och vi har lång erfarenhet av att bemöta barn och unga. Vi har stor förståelse för ungas situation och rättigheter. Vi har ett pedagogiskt och empatiskt bemötande av unga klienter och sätter hög vikt vid barnperspektivet. Advokatbyrån handlägger ärenden gentemot samtliga domstolar i Stockholms län samt även i Norrtälje. Vi bistår klienter med juridisk rådgivning inom de rättsområden vi arbetar med samt företräder klienter i samband med förhandlingar.

FAMILJERÄTT
Vårdnad, boende och umgänge
BROTTMÅL
Offentlig försvarare
SOCIALRÄTT
LVU, LPT och LVM

Adding Advice Advokatbyrå
Stora Marknadsvägen 15
183 34 Täby
Telefon: 08-473 72 09