Wistrand grundades 1915 och har sedan dess hanterat affärsjuridikens avancerade problemställningar. På Wistrand delar vi övertygelsen att lyhördhet och djup kunskap om våra klienters verksamheter och branscher är nyckeln till långa och framgångsrika relationer. Vårt erbjudande omfattar spetskompetens inom samtliga affärsjuridiska områden.
Vi ser alltid juridiska problemlösningar ur ditt perspektiv. Det är utifrån dina strategiska och taktiska affärsförutsättningar vi söker kreativa lösningar och synergieffekter. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto större möjligheter har vi att se och skapa ekonomiska mervärden för dig som uppdragsgivare.

När vi arbetar med exempelvis projekt inom vindkraftsbranschen använder vi allt oftare juridiken som ett strategiskt instrument som spänner över flera områden. Då har ofta en av oss med specialistkompetens på miljö- och energirättsavdelningen en övergripande roll och samarbetar med flera olika kollegor med kompetens inom exempelvis finansiering och bolagsfrågor.

Våra kontor finns i Stockholm och Göteborg men du som klient har alltid tillgång till vår samlade kompetens oavsett på vilket kontor den finns.

Wistrand Stockholm
Box 7543
103 93 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 65
Tel: + 46 8 50 72 00 00

Wistrand Göteborg
Box 11920
404 39 Göteborg
Besök: Lilla Bommen 1
Tel: + 46 31 771 21 00