Skip to main content

Advokatfirman SSW HB

Advokaterna på Advokatfirman SSW har alla en bred erfarenhet från de rättsområden där de arbetar. Advokatfirman har därför också kommit att företräda såväl företag som privatpersoner också i flera mycket uppmärksammade mål genom åren. Oavsett vilken typ av juridik det gäller är det alltid människan som står i centrum. Våra advokater betraktar juridiken som ett […]

Advokatfirman Althin HB

Advokatfirman Althin är specialiserade på brottmål. Kontakta oss om du är misstänkt för brott, har blivit utsatt för brott eller är kallad till förhör hos polisen. Ju tidigare i processen desto bättre. Med en kompetent försvarsadvokat vid din sida kan du känna dig säkrare på att dina rättigheter blir respekterade. Vi deltar på alla förhör […]

Foyen Advokatfirma AB

Affärsjuridiken är mycket branschöverskridande. Därför ställer vi toppkrafter till ditt förfogande, med bred branscherfarenhet samt förståelse för din situation. Idag har vi verksamhet i både Sverige och Norge med ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun samt ytterligare ca 80 i Oslo. Följaktligen kan vi leverera juridiska lösningar med affärsfokus på respektive marknad, […]

Wistrand Advokatbyrå

Wistrand grundades 1915 och har sedan dess hanterat affärsjuridikens avancerade problemställningar. På Wistrand delar vi övertygelsen att lyhördhet och djup kunskap om våra klienters verksamheter och branscher är nyckeln till långa och framgångsrika relationer. Vårt erbjudande omfattar spetskompetens inom samtliga affärsjuridiska områden. Vi ser alltid juridiska problemlösningar ur ditt perspektiv. Det är utifrån dina strategiska […]

Advokatgruppen i Stockholm AB

Vår huvudsakliga verksamhet består i att biträda klienter inför och under rättegångar. Byråns verksamhet har allt tydligare kommit att profileras inom det straffrättsliga området. Advokatgruppen har erhållit förtroendet att biträda i många stora och uppmärksammade brottmål och har den uttalade inriktningen att bibehålla och stärka positionen som en av de ledande brottmålsbyråerna i landet. Den […]

Wollsén Albinsson Advokatbyrå KB

Vi har ett prestigelöst förhållningssätt till våra klienter. Vi tror att det i många fall leder till en bättre och mer välgenomtänkt slutprodukt och dessutom är det trevligare att arbeta så. Som klient hos oss får Du hjälp av erfarna advokater som är delaktiga genom hela ärendet vilket säkerställer ett högkvalitativt och effektivt genomförande av […]

Advokatfirman Evidentia HB

Vi biträder personer som är misstänkta för alla typer av brott såväl under polisutredning som inför domstol. Vi biträder även personer som utsatts för brott. Vi åtar oss huvudsakligen uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Om du är misstänkt för ett brott har Du många gånger rätt till en offentlig försvarare. Det är en advokat […]

Advokatfirman Lindahl KB

Idag har Lindahl omkring 400 medarbetare varav drygt två tredjedelar är jurister. De senaste åren har byrån vuxit i storlek med omkring 30 medarbetare och 60 miljoner kronor i omsättning per år. Lindahls klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en spetskompetens inom bland annat […]

Adding Advice Advokatbyrå AB

Alla som arbetar på byrån har ett genuint intresse och engagemang vad gäller bemötandet av människor i utsatta situationer och vi har lång erfarenhet av att bemöta barn och unga. Vi har stor förståelse för ungas situation och rättigheter. Vi har ett pedagogiskt och empatiskt bemötande av unga klienter och sätter hög vikt vid barnperspektivet. […]

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher. Det innebär att vi förstår våra klienters affärsmässiga utmaningar, samtidigt som vi har den juridiska spetskompetensen att hitta de bästa lösningarna på dessa. Långsiktighet i synen på både klienter, verksamhet och medarbetare är en viktig del av vår kultur. Det innebär att samarbetet […]