Uppmärksamheten och framgångarna vi åtnjutit sporrar oss att fortsätta vara den advokatbyrå som envist kämpar för sina klienters rätt och rättigheter. Vi är verksamma inom ett stort antal rättsområden och där våra medarbetare specialiserat sig på allt från brottmål och familjerätt till affärsjuridik och skatterätt.

Vi verkar för våra klienters bästa. Advokatbyrån grundades 1972 av advokat Henning Sjöström. Henning har under åren drivit flera av massmedia uppmärksammade mål, däribland ombud för Björn Borg, de drabbade av Estoniakatastrofen, Neurosedynmålen, Hajbymålet m.fl.
Oavsett om du är misstänkt för ett brott eller blivit utsatt för ett har du rätt till ett juridiskt biträde. Det är någon som för din talan inför domstol och myndigheter. Ibland bekostas detta biträde av staten, men i vissa fall måste du själv stå för kostnaden. Då kan det vara bra att ha en hemförsäkring, som täcker en stor del av dessa utgifter.

När man blir misstänkt för ett brott utses en offentlig försvarare av domstolen. Denna ska se till sin klients bästa och bortse från personliga och moraliska tankegångar. Vi tar emot förfrågningar från domstolarna och kan således agera offentliga försvarare i brottmål.
Vad vi gör

Hjälp och rådgivning vid bodelningJuridisk vägledning vid brottmålVi för din talan mot
försäkringsbolagJuridiska ombud vid tvisterArbetsrelaterade orättvisorFelaktig behandling av
myndigheterUnderhåll och vårdnadstvisterOch mycket mer…

Affärsjuridik
Bolagsbildningar, avtal, avtalsskrivning, avtalsförhandlingar, kompanjonavtal, fordringar och obestånd m.m.

Arbetsrätt
Arbetsrelaterad juridik, t. ex. uppsägningar och trakasserier

Asylärenden
Asylfrågor inkl. utlänningsrätt

Avtalsrätt och immateriella frågor
Patent och upphovsrättsfrågor, musik m.m.

Bank- och finansjuridik
Projektfinansiering, förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering, värdepapper m.m.

Brottmål
Om du har blivit utsatt eller misstänkt för ett brott

Familjerätt
Mål som rör vårdnadstvister, boende, sambo, skilsmässor, umgänge, underhåll och ekonomisk familjerätt med bodelningstvister och arv

Fastighets- och hyresrätt
Berör bostadsrätter, hyresrätter och juridik kring fastigheter

Förvaltningsrätt
Omfattar myndigheternas skötsel, förvaltning och handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och medborgare

Idrottsjuridik
I takt med att idrotten blivit alltmer kommersiell har den också blivit mer reglerad

Köprätt och mellanmansrätt
Handlar om tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG) och konsumentköplagen

Migrationsrätt
Uppehållstillstånd, vilket innefattar asyl, arbetstillstånd, anknytning till anhörig i Sverige samt medborgarskap

Skadeståndsrätt
Fråga om ersättning i form av skadestånd uppkommer i många typer av ärenden, t.ex. inom brottmål, arbetsrätt och i företagsrelaterad juridik

Skatterätt
Skatterättsliga metoder, personbeskattning, företagsbeskattning, koncernbeskattning och skatteprocess

Socialrätt
Berör socialtjänstlagen, tvångsvårdslagsiftning, socialförsäkringsrätt & regler för myndighetsutövning. T.ex. LVM, LVU, LSPV, LPT

Advokatfirman Sjöström AB
Österlånggatan 43, Stockholm
Postadress: Box 2106 – 103 13 Stockholm
Tel: 08-679 19 30