Vi fungerar ofta som »husadvokater« till våra klienter och har vanligtvis mycket långa klientrelationer. Det gör att vi lär känna dig och ditt företag på djupet och kan anpassa våra resurser så att du får exakt det juridiska biträde du behöver i din affärsverksamhet. På Fylgia ser vi inga gränser för vår verksamhet. Våra klienter hittar man inom en lång rad områden och branscher där vi agerar rådgivare i såväl juridiska som affärsstrategiska frågor. Fylgia representerar allt från små till stora företag och klienter som verkar internationellt och vi erbjuder ett omfattande kontaktnät över hela världen.

Verksamheten tog sin början redan 1986 och 1991 togs namnet Fylgia. Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida av bordet. Det är så vi ser på oss själva, som en juridisk följeslagare för dig och ditt företag.

Fylgia är advokatbyrån som är stor nog att ge sina klienter fullservice i alla affärsjuridiska frågor. Vi är också stolta över att behålla den personliga kontakten och engagemanget för dig och din bransch. Fylgia är advokatbyrån på din sida av bordet. Vi besitter en mycket bred erfarenhet av obeståndsjuridik. Genom vårt kontaktnät, erfarenhet och byråorganisation kan vi tillhandahålla en effektiv konkurshantering.

Agent- och återförsäljarrätt
Arbetsrätt
Bank och finans
Bolagsrätt
EU- och konkurrensrätt
Fastighets- och miljörätt
Företagsöverlåtelser
Försäkrings- och skadeståndsrätt
IT- och immaterialrätt
Obeståndsrätt
Offentlig upphandling
Skatterätt
Tvistelösning

ADVOKATFIRMAN FYLGIA KB

Box 55555
102 04 Stockholm
Besöksadress: Nybrogatan 11
Telefon: 08 442 53 00