Vi biträder personer som är misstänkta för alla typer av brott såväl under polisutredning som inför domstol. Vi biträder även personer som utsatts för brott. Vi åtar oss huvudsakligen uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Om du är misstänkt för ett brott har Du många gånger rätt till en offentlig försvarare. Det är en advokat som företräder Dig i kontakter med polis, åklagare och domstol. Om Du har utsatts för ett brott har Du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Det är en advokat som biträder brottsoffret under polisutredning och rättegång.

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.
Våra ledord är oberoende, kunskap och engangemang.

Vi strävar efter att hålla hög tillgänglighet när klienter och domstolar vill nå oss. Evidentia betyder tydlighet och är en retorisk figur som innebär att en händelse beskrivs så utförligt att åhörarna upplever sig kunna se händelsen framför sig.

Har du frågor om vår verksamhet eller behöver hjälp av en advokat är Du välkommen att ta kontakt med oss.
Advokatfirman Evidentia HB
Jakob Westinsgatan 1A
112 20 Stockholm
Telefon: 08-785 01 15