Vi har ett prestigelöst förhållningssätt till våra klienter. Vi tror att det i många fall leder till en bättre och mer välgenomtänkt slutprodukt och dessutom är det trevligare att arbeta så. Som klient hos oss får Du hjälp av erfarna advokater som är delaktiga genom hela ärendet vilket säkerställer ett högkvalitativt och effektivt genomförande av uppdraget.
Wollsén Albinsson Advokatbyrå är inriktad mot byggbranschen. Vi har en stor branschkunskap och lång erfarenhet av att hantera allt ifrån de mest komplicerade entreprenadtvisterna och entreprenadavtalen till mindre småhusentreprenader.

Hos oss får Du rådgivning på hög nivå, där både juridiska och kommersiella aspekter vägs in. Vi tror att detta i kombination med ett prestigelöst förhållningssätt gör oss till en stark samarbetspartner i Dina affärer. Bland våra klienter återfinns allt från små- och mellanstora familjeföretag till börsnoterade storbolag och den offentliga sektorn. Många av våra klienter använder oss som ett stöd i den löpande verksamheten där vi fungerar som en förlängning av den egna organisationen. Vi anlitas även av andra advokatbyråer för att bidra med spetskompetens i större projekt.

Utbildning och branschspecifika kurser

Många har insett värdet av att utbilda personalen. På så sätt minskas riskerna för problem i projekten och slutresultatet blir ofta bättre. Vi erbjuder skräddarsydda och mycket prisvärda utbildningar till företag, myndigheter och organisationer inom entreprenadjuridik och närliggande områden. Våra advokater anlitas också regelbundet som kursledare av ledande utbildningsinstitut.

Wollsén Albinsson Advokatbyrå KB
Kungsgatan 37, 8 tr
111 56 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 410 606 01