Idag har Lindahl omkring 400 medarbetare varav drygt två tredjedelar är jurister. De senaste åren har byrån vuxit i storlek med omkring 30 medarbetare och 60 miljoner kronor i omsättning per år. Lindahls klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en spetskompetens inom bland annat life science, immaterialrätt, teknologi, media, telekom och process. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, kapitalmarknad, M&A samt fastigheter.

Vi har ett heltäckande erbjudande inom affärsjuridikens alla stora områden. Dessutom har vi absolut spetskompetens inom bland annat life science, immaterialrätt, teknologi, media och telekom.
ARBETSRÄTT
Frågor med arbetsrättslig anknytning dyker dagligen upp hos en arbetsgivare.
ASSOCIATIONSRÄTT
Expertis inom associationsrätt, som ofta kallas bolagsrätt, är en viktig del i Lindahls erbjudande
BANK OCH FINANS
Bank- och finansmarknaden präglas av hög aktivitet och snabb utveckling.
CORPORATE FINANCE
Lindahls Corporate Finance-grupp består av cirka 85 jurister och är en av de största i regionen.
EAST EUROPEAN GROUP
Lindahls East European Group (EEG) är fokuserad på projekt med anknytning till Baltikum samt OSS-länderna
ENERGI
Energibranschen är en komplex bransch och har under de senaste åren genomgått stora förändringar.
ENTREPRENAD
Entreprenadprojekt utmärks bland annat av att verksamheten ofta pågår under en längre tidsperiod
EU OCH KONKURRENS
EU-rätten, och inte minst konkurrensrätten, har under senare år fått en allt större betydelse i Sverige
FASTIGHETER
Fastighetsgruppen är sammansatt med utgångspunkt i de rättsområden som vår erfarenhet visar
FÖRETAGSÖVERLÅTELSER
Företagsöverlåtelser, eller M&A, utgör en betydande del av vår verksamhet.
FÖRSÄKRING
Våra klienter utgörs av svenska och utländska försäkringsgivare och försäkringsmäklare vilka vi biträder
IMMATERIALRÄTT
Immateriella rättigheter utgör ofta företags viktigaste och mest värdefulla tillgångar.
NOTARIUS PUBLICUS
På två orter i Sverige är advokater på Lindahl förordnade som Notarius Publicus

Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 20
Postadress: Advokatfirman Lindahl, Box 1065, 101 39 Stockholm
Telefon: +46 8 527 70 800