Skip to main content

Advokatfirman Salmi & Partners AB

De flesta av oss har utländsk bakgrund vilket ger oss viktiga insikter i hur olika traditioner, normer och kulturer spelar in i människors liv och hur de ibland kan orsaka eller påverka de situationer som uppstår. Samtidigt har det lärt oss hur lika alla vi människor egentligen är innerst inne. En offentlig notarius publicus hjälper […]

Advokatfirman Sjöström AB

Uppmärksamheten och framgångarna vi åtnjutit sporrar oss att fortsätta vara den advokatbyrå som envist kämpar för sina klienters rätt och rättigheter. Vi är verksamma inom ett stort antal rättsområden och där våra medarbetare specialiserat sig på allt från brottmål och familjerätt till affärsjuridik och skatterätt. Vi verkar för våra klienters bästa. Advokatbyrån grundades 1972 av […]

Advokatfirman Fylgia KB

Vi fungerar ofta som »husadvokater« till våra klienter och har vanligtvis mycket långa klientrelationer. Det gör att vi lär känna dig och ditt företag på djupet och kan anpassa våra resurser så att du får exakt det juridiska biträde du behöver i din affärsverksamhet. På Fylgia ser vi inga gränser för vår verksamhet. Våra klienter […]

Setterwalls Advokatbyrå AB

Vi är ca 260 medarbetare, varav 190 jurister. Alla med ett gemensamt fokus – att våra klienters affärer ska bli mer framgångsrika. Vår ambition är alltid att vara en flexibel och vass affärsjuridisk partner. Det ska vara lätt att samarbeta med oss och vi är alltid lätta att nå. Det innebär att du alltid kan få […]

Advokat Stockholm

Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Grunden för god advokatsed finns nedtecknad i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed, som utgör en viktig del av advokaternas etiska ramverk. Den som vill bli advokat ska först genomgå cirka fem års juridisk utbildning och ta en jur. kand.-examen vid universitet. Det krävs […]